Redovisning och företagskonsultation
Fredrik Andersson har läst ekonomi samt har arbetat på en redovisningsbyrå. 1996 drog han igång ett eget företag inom data och har arbetat på ett IT-säkerhetsbolag. Krister Jönsson är utbildad till ekonom och har arbetat på en redovisningsbyrå samt på ett bilimportföretag. I september 2001 startade Fredrik och Krister en redovisningsbyrå som de döpte till Ajeku Redovisningbyrå AB.
Ajeku Redovisningsbyrå arbetar med den löpande redovisningen, bokföring, bokslut, resultatplanering samt årsredovisning för aktiebolag. Man sysslar även mycket med deklarationer, såväl för företag som för dem som driver företagen. Båda har lång erfarenhet av redovisning och ekonomi vilket innebär att de även kan hjälpa bolag med skatterådgivning, skatteplanering samt fungera som samordnare i skattetvister.
Fredriks erfarenheter innebär även att han ofta anlitas för företagskonsultation. Här kan Ajeku Redovisning hjälpa till med investeringsplaner, investeringsanalyser, budgetarbete, kompanjonskap, försäkringsrådgivning och investeringshjälp. Han har bland annat kontakter på Wall Street i form av Sands Brother Investment Bank.
 
Ajeku Redovisningsbyrå arbetar idag ihop med revisorer på KPMG, Ernst & Young, Tönnerviks samt med ensamrevisorer. De flesta kunderna finns av förklarliga skäl i Malmö, men Ajeku redovisning är även verksamma i övriga Skåne samt i Stockholm. För att ännu bättre kunna möta framtidens krav håller företaget på att bli certifierade enligt ISO 9001.
Ajeku Redovisningsbyrå har på kort tid kommit att bli en mycket uppskattad redovisningsbyrå med en kompetens utöver det vanliga. Man har lång branscherfarenhet och man har egen erfarenhet av att driva ett företag i både hög- och lågkonjunktur. Dessutom är man måna om att alltid ha en personlig kontakt med kunderna. Det här är säkert några av förklaringarna till Ajekus framgång.

Ajeku Redovisningsbyrå

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-315450
Fax: 040-315451


Email:
fredrik.andersson@ajeku.com

Hemsida:
www.ajeku.com

Adress:
Ajeku Redovisningsbyrå
Travbanegatan 11-13
21377 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN